Chúng tôi hiện diện ở 15 quốc gia và không ngừng vươn lên
Chúng tôi có mặt ở 30 tỉnh thành và không ngừng phát triển
Hưng Trí - top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
[chitiet]
XWEB300 là một bộ giám sát việc điều khiển và cảnh báo trung tâm, công nghệ Web server, chạy trên hệ điều hành Linux. Dữ liệu bên trong XWEB300 được hiển thị dưới dạng các trang Web. XWEB300 cho phép người sử dụng kết nối đến nó bằng các PC hoặc PDA có trang bị các trình duyệt web chuẩn (Microsoft Internet Explorer® or Netscape®). Không cần phần mềm đặc biệt nào để truy xuất XWEB300. Từ PC, người sử dụng có thể quan sát toàn bộ các giá trị của các bộ điều khiển trong hệ thống cũng như quản lý các thông số và cảnh báo của thiết bị. Java Applet sẽ hỗ trợ việc hiển thị các trang web đồ thị một cách trực quan.
• Giám sát trạng thái của hệ thống 24/24
• Cảnh báo được truyền qua đường FAX, SMS hoặc E-MAIL
• Cho phép nhà cung cấp truy xuất từ xa đến XWEB300 để xử lý sự cố hoặc bảo trì hệ thống nếu cần thiết.
• Ghi lại toàn bộ dữ liệu của các bộ điều khiển trong hệ thống.
Cùng nằm trong giải pháp hệ thống giám sát nhiệt độ, nhiệt kế tự ghi Supco cũng được Hưng Trí cung cấp đến khách hàng.
[/chitiet]

.
.
.