Chúng tôi hiện diện ở 15 quốc gia và không ngừng vươn lên
Chúng tôi có mặt ở 30 tỉnh thành và không ngừng phát triển
Hưng Trí - top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
[chitiet]

Hưng Trí thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa, kho lạnh cho công ty C.P Đồng Nai.
                                                                                                 Kho lạnh CP Đồng Nai.


                                                                         Hệ thống điều hòa cho công ty CP Đồng Nai.[/chitiet]

.
.
.